REGLER FOR LEIE AV P-PLASS

GJELDER FØLGENDE STEDER:

 • Oksevollen P-plass
 • Amaldus Nilsens p-plass
 • Torjusheia P-plass
 • Møllergata/Syretomta

*Leieforholdet gjelder ikke en bestemt oppstillingsplass.
*Utleieprisen kan reguleres av Mandal Parkering AS.
*Dersom plassen er fullparkert kan det ikke kreves kompensasjon.
*Hver parkeringsavtale kan gjelde opptil 3 kjøretøy.
*Ved endring av kjøretøy må Mandal Parkering ha beskjed.
*Avtalen kan sies opp av begge parter med 1 måneds varsel.
*Mislighold av denne avtalen, eller deler av den, kan medføre at kontrakten heves med øyeblikkelig virkning.


REGLER FOR LEIE AV P-PLASS I HALSEFIDJA P-HUS OG URANIENBORG P-ANLEGG

 • Parkeringsanlegget er offentlig regulert, dvs. at Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr gjelder i hele anlegget.
 • Utleieprisen kan reguleres av Mandal Parkering AS.
 • Avtalepartneren kan ha inntil tre kjøretøy registrert pr. parkeringstillatelse, hvor kun et kjøretøy kan benyttes av gangen.
 • Denne avtalen gjelder kun for parkering av registrerte motorkjøretøy som er i jevnlig bruk. Parkeringsplassen kan ikke nyttes til lagerplass e.l. Dersom dette blir gjort uten avtale med Mandal Parkering AS, vil sakene bli fjernet for eiers regning og risiko.
 • Avtalen gjelder ingen bestemt oppstillingsplass, men kjøretøyet skal settes i den etasjen som leien gjelder for, og lengst inne i anlegget. Dette for at korttidsparkerende skal kunne tilbys de nærmeste p-plassene.
 • Dersom avtalen inkluderer nøkkelkort/portåpner/kode skal uvedkommende ikke slippes inn. Dette gjelder også når det kjøres inn/ut av anlegget etter stengetid. Dette betyr at det må ventes til kjøreporten lukkes før du kan kjøre videre. Nøkkelkortet er selskapets eiendom og skal returneres.
 • Mandal Parkering AS kan begrense retten til å benytte anlegget når det forventes stor kundetilstrømning, eller arrangement.
 • Dersom p-husene er fullparkert gis det ikke kompensasjon.
 • Avtalen kan sies opp av begge parter med 1 måneds varsel.
 • Mislighold av denne avtalen, eller deler av den, kan medføre at kontrakten heves med øyeblikkelig virkning.
X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!