Parkeringsplasser
Her finner du en oversikt over våre p-plasser vist i kart. Både gratisplasser og avgiftsplasser. Du finner avgiftstid og pris i kartet.
Mandal Parkering AS har to parkeringshus, Uranienborg Fjellanlegg og Halsefidja Parkeringshus. Her kan du parkere svalt, trygt og rimelig.
Gateparkering
Vi har flere plasser for gateparkering. Noen av disse er avgiftsbelagte, mens du på andre kan parkere gratis i en tidsbegrenset periode. På gratisplassene bruker du en p-skive eller mobilapp for å vise når du har startet parkeringen.
Mandal har tre boligsoner. Beboere i boligsone kan parkere på gateplan i boligsonen ved å inngå boligsoneavtale. Gjester kan parkere på avgiftsplasser eller kjøpe dags eller ukesavtale.
MC-parkering
I Mandal har vi egne reservert p-plasser for moped og motorsykkel som er gratis. På ordinære p-plasser må p-avgift betales også for moped/MC. Parkering på gang- og sykkelvei eller fortau er ikke tillatt.
Se oversikt over tilrettelagte oppstillingsplasser for buss ved Mandal Kirke og Buen kulturhus.
Parkering for forflytningshemmede i Mandal
Parkeringsbevis for forflytningshemmede skal plasseres godt synlig bak frontruten. Se oversikt over reserverte p-plasser.
Mandal Parkering AS har reservert to områder for bobil for sesongen 2021. Vi har p-plasser for bobil både ved Ljosheim og Buen bobilparkering.
Parkering for elbiler i Mandal
I Mandal er det halvpris for elbil ved betaling med mobilapp. Les hvordan du betaler med app og finn ladeplasser. Vi har også egne reserverte p-plasser for elbil, som er gratis.
X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!