Parkering for forflytningshemmede i Mandal

Klikk på kartet nederst på siden for info om sted, antall plasser og tidsbegrensninger.

Skal du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede søker du via eget skjema på Lindesnes Kommune sine nettsider. Gå til søknadsskjema her.
Det er Lindesnes Kommune som behandler søknaden og Mandal Parkering AS som skriver ut selve parkeringskortet.
Når du har mottatt innvilgelsesbrev fra Lindesnes Kommune kan du sende eller levere bilde til oss.
Det kan sendes på e-post til post@manpark.no, så skriver vi ut parkeringstillatelsen og sender det i posten til deg.

Parkeringsbeviset for forflytningshemmede skal ved parkering på slike plasser plasseres med forsiden godt synlig bak frontruten. Beviset skal forevises ved kontroll.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede gir, i samband med transport av den som har fått tillatelsen, adgang til å parkere motorvogn i hele landet:

  1. På parkeringsplass reservert for forflytningshemmede angitt ved offentlig trafikkskilt,
  2. På avgiftsbelagt kommunal parkeringsplass uten at avgift betales,
  3. På parkeringsplass med skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover med inntil dobbel tid, med unntak av skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatt plass for forflytningshemmede med parkeringstillatelse og
  4. På steder der det er innført boligsoneparkering.

Det er forbud mot av- og pålessing på skilt 552 (parkering) med underskilt 807.8 (forflytningshemmede) for andre enn reservert vedkommende trafikantgruppe. Av- og påstigning er tillatt. (Iht. Skiltforskriften § 18).

Detaljert informasjon om vilkår og bestemmelser finner du her.

MERK: I URANIENBORG P-ANLEGG ER DET START OG STOPP AV PARKERING VED BRUK AV KAMERA VED INNKJØRINGEN. FOR AVGIFTSFRI PARKERING I URANIENBORG MED P-TILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE MÅ EGEN REGISTRERING GJØRES FØR PARKERING PÅ: https://go.flowbird.io/Home/RegisterPermit eller kontakt oss på tlf. 4000 1177.

X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!