MC-parkering

Førere av moped og motorsykkel må følge samme parkeringsbestemmelser som gjelder for andre motoriserte kjøretøy.

Parkering på gang- og sykkelvei eller fortau er ikke tillatt, men det er mulig å parkere på ordinære parkeringsplasser mot avgift.

Det finnes også egne parkeringsplasser reservert for moped og motorsykkel i Mandal. Disse finner du blant annet ved Sjøsanden, Buen og på Gierts Karis plass.

X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!