Klage på parkeringsgebyr / kontrollsanksjon
Dersom du mener at ileggelsen ikke er korrekt, eller det foreligger andre forhold som gjør at du synes kontrollsanksjonen/parkeringsgebyret er urimelig, kan du sende inn klage. Her finner du klageskjema, informasjon om klagefrist og det du bør vite om klage og betaling av ilegg.
Les dette før du sender inn klage. Her finner du oversikt over klager som normalt ikke gis medhold: Bilfører var uoppmerksom på skilting, det var ingen andre steder å parkere, stansen varte i kun kort tid, Bilfører måtte veksle penger, skjev parkering..
Gode råd til deg som parkerer
Sett deg inn i parkeringsbestemmelsene på stedet du vil parkere og se etter parkeringsregulerende skilt.
X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!