Klager som normalt ikke vil gi medhold

 • Bilfører var uoppmerksom på skilting
 • Det var ingen andre steder å parkere
 • Stansen varte i kun kort tid
 • Bilfører måtte veksle penger
 • Skjev parkering / utenfor oppmerket felt eller skilt
 • Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert
 • Overskridelse av maks p-tid/ Billett utløpt
 • Kjøretøyet stod ikke i veien for noen (På fortau, gang og sykkelvei eller stansforbudt.)
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale. Eier og fører av kjøretøyet er solidarisk ansvarlig for betalingen av ileggelsen, med mindre kjøretøyet er stjålet.

Vi anbefaler deg å sjekke Kontrollsanksjonen/Parkeringsgebyret på følgende punkter:

 • Dato og klokkeslett
 • Registreringsnummer
 • Sted for ileggelse
 • Ileggelsesgrunn
 • Eventuelle merknader

Se eksempler på avgjørelser på bransjeforeningens hjemmeside www.norpark.no eller parkeringsklagenemnda.

 

 

X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!