Gode råd til deg som parkerer

  • Sett deg inn i parkeringsbestemmelsene på stedet du vil parkere og se etter parkeringsregulerende skilt. Du har en aktiv undersøkelsesplikt.
  • Skilt gjelder i kjøreretning fra der de er satt opp til nytt skilt eller vegkryss.
  • Det er forbudt å stanse på fortau, gang og sykkelvei, nærmere enn 5 meter fra vegkryss og 5 meter før gangfelt. Vegkryss regnes fra der buen begynner å runde, uansett hvor lang buen er.
  • Parkeringsavgift skal betales umiddelbart. Kvittering legges godt synlig bak frontruten på dashbordet med riktig side opp. Betaler du med mobilapp, pass på at bilens registreringsnummer og takstgruppe (områdekode) er riktig registrert.
  • P-skive og parkeringstillatelser skal ligge godt synlig bak frontruten slik at all informasjon kan kontrolleres.
  • Ikke parker kjøretøyet slik at det kan hindre andre, skape fare eller ulempe for andre. Da kan det fjernes av den som kontrollerer, eller medføre parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon.Se også oversikt over parkeringsskilt og lover og regler.
X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!