Gode råd til deg som parkerer

Sett deg inn i parkeringsbestemmelsene på stedet du vil parkere og se etter parkeringsregulerende skilt. Du har en aktiv undersøkelsesplikt.

Se oversikt over parkeringsskilt og link til lover og regler.

  • Skilt gjelder i kjøreretning fra der de er satt opp og videre i kjøreretning til nytt skilt eller vegkryss.
  • Parkeringsavgift skal betales umiddelbart. Kvittering legges godt synlig bak frontruten på dashbordet med riktig side opp. Betaler du med mobilapp, pass på at bilens registreringsnummer og takstgruppe (områdekode) er riktig registrert.
  • P-skive og parkeringstillatelser skal ligge godt synlig bak frontruten slik at all informasjon kan kontrolleres.
  • Ikke parker kjøretøyet slik at det kan hindre andre, skape fare eller ulempe for andre. Da kan det fjernes av den som kontrollerer, eller medføre parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon.
  • Det er forbudt å stanse på fortau, gang og sykkelvei, nærmere enn 5 meter fra vegkryss og 5 meter før gangfelt. Vegkryss regnes fra der buen begynner å runde, uansett hvor lang buen er.

Nedenfor er en illustrasjon over “forbudte soner” i vegkryss – I mørkegrå felt er det stanseforbud

Situasjon A:
Stans nærmere enn 5 meter foran gangfelt er forbudt

Situasjon B:
Stans i T-kryss er forbudt. Her gjelder ikke 5-metersregelen på hver side i toppen av T-en

Situasjon C: 
Stans i vegkyrss eller nærmere enn 5 meter fra vegkryss er forbudt. Avstand regnes fra der vegen (fortauskant, vegkant eller kantlinje) begynner å runde

Situasjon D: 
Stans i gangfelt er forbudt

Situasjon E: 
Stans på fortau og gang-/sykkelveg er forbudt

X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!