Kjøp av p-plass i Halsefidja p-hus

Ønsker du å kjøpe din egen p-plass i Mandal sentrum har Mandal Parkering AS ledige garasjeplasser for salg på 1. plan i Halsefidja P-hus.

Garasjeporten er alltid nede (stengt) og kan åpnes med portåpner for de som har kjøpt p-plass.

  • Pris pr. plass pr. mars 2021 er kr 152250,-, samt utgifter til tinglysning. Prisen indeksreguleres.
  • Årlig vedlikeholdsutgifter er for tiden kr 1.250,- pr. plass. Beløpet forfaller til betaling i januar hvert år. Dette dekker utgifter til den daglige driften av parkeringsanlegget slik som vanlig vedlikehold, feiing, brøyting, strøm, og lignende.
  • I tillegg skal det betales kr 625,- pr. plass til renoveringsfond på egen konto, til større vedlikehold og renovering. Rentene tilfaller fondet. Totalt årlige utgifter blir således 1.875,- kr pr. år.

Merk. Innkjøring til garasjen har en maksimal høyde på 1,95m.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 4000 1177, eller besøk vårt kontor i Skarvøyveien 26, så gir vi deg mer informasjon om priser og tilgjengelighet og info om avtalevilkårene som også kan lastes ned her.

Ønsker du å kjøpe p-plass kan du sende forespørsel via skjema, ved å trykke på knappen under.
Får du ikke sendt skjema via nettsiden kan du sende forespørsel til vår epost: post@manpark.no

Send forespørsel om kjøp eller leie

 

 

X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!