Regler for boligsoneparkering

 • Vognkort og bostedsattest fra folkeregisteret skal fremvises.
 • Boligsoneparkering betales for et år om gangen og faktureres videre en gang pr. år.
 • Ved oppsigelse innenfor betalt periode refunderes avgift for gjenstående hele måneder etter melding om oppsigelse av avtalen.
 • Avtalen er gyldig kun for det/de kjøretøy som er registrert hos Mandal Parkering AS. En avtale gjelder parkering av ett kjøretøy om gangen.
 • Ved bytte av kjøretøy må vognkort på dette fremvises Mandal Parkering AS for registrering.
 • Det er søker av boligsoneparkering som til enhver tid er ansvarlig for avtalens gyldighet.
 • Søker skal melde ifra til Mandal Parkering AS dersom det blir endringer i de opplysninger som er gitt på søknadsskjema.
 • Når man flytter ut av sonen, bortfaller avtalens gyldighet og det skal meldes til Mandal Parkering AS snarest, og senest 8 dager etter at flytting har funnet sted.
 • Ved flytting innenfor sonen, skal melding gis til Mandal Parkering AS snarest, og senest 8 dager etter at flytting har funnet sted.
 • Mandal Parkering AS forbeholder seg retten til enhver tid å kunne kontrollere riktigheten av de opplysningene som er gitt.
 • Det kan parkeres i gata innenfor bosonen. P-plasser med p-automat er for gjester og kan ikke brukes med bosoneavtale. Husk å følge andre trafikkregler som kryssregelen (stans forbudt nærmere enn 5 meter fra der hvor veikanten begynner å runde), og vær obs på parkering forbudt skilt.
X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!