HUSK! P-SKIVE PÅ GRATIS PLASSER MED MAKSTID

På enkelte tidsbegrensede gratis plasser med makstid fra 45 min til 3 timer må du bruke parkeringsskive. Dette fremgår av underskilt med bilde av parkeringsskive.
Det er viktig at du sjekker skiltingen på stedet. Se eksempel på skilting nedenfor.

Kravet gjelder alle kjøretøy, der hvor det er skiltet med parkeringsskivesymbol.

Angi tidspunktet for når du parkerer ved å plasseres viseren på parkeringstidspunktet. Parkeringsskiven plasseres godt synlig bak frontruten.

Alternativt kan du bruke parkeringsappen EasyPark eller skrive ankomsttidspunkt på en lapp. Takstgruppen for tidsregistrering for hver enkelt plass får du opp i kartet på appen eller se Easypark søyle på stedet.

Her er også liste med takstgruppe til p-plassene som har krav om parkeringsskive:

Takstgruppe Gratisparkering med krav om parkeringsskive
5422 Kastellgata, maks 1 time
5421 Verven, maks 1 time
5420 Flerbrukshallen, maks 3timer
5419 Giert Giertsens gt., maks 3 timer
5418 Skriversmauet, maks 3 timer
5417 Korsholmsgt., maks 2 timer
5416 Korsholmsgt., maks 45min
5415 Oscarshamns gt., maks 2 timer
5414 Marnargården, maks 1 time
5413 Extra Mandal, maks 45min
5412 St. Helenaveien, maks 45min
5411 Mandal Sykehus, maks 2 timer
5410 Mandal kirke, maks 2 timer

 

Parkerer du før eller etter at tidsbegrensingen gjelder, skal skiven stilles på det klokkeslettet da tidsbegrensingen innføres igjen.
Parkerer du kjøretøyet kvelden før eller tidlig morgen f.eks kl. 0600, skal skiven stilles på kl. 0800, når tidsbegrensningen gjelder fra kl. 0800-1700.

Før makstiden er utløpt, må du frigi plassen. Uten å angi parkeringstidspunktet er det ikke tillatt å parkere.

Elektroniske p-skiver som automatisk stiller seg frem i tid kan ikke benyttes.
Fører har selv ansvar for at ankomsttiden er riktig innstilt.

Dersom du står parkert uten bruk av p-skive eller står utover makstid, kan det ilegges kontrollsanksjon.

Her får du tak i parkeringsskive

Flere butikker selger p-skiver. Kontoret vårt og trafikkbetjentene har også p-skiver for utdeling.
Kom innom vårt kontor i Skarvøyveien 26. Åpningstiden er 1000-1400 (man-fre).

Parkeringsskilt med parkeringsskivesymbol

P-skilt maks 3 timer

Dette skiltet betyr at det kan parkeres gratis i maks 3 timer mot bruk av parkeringsskive.
Etter dette må plassen frigis.

Krav om parkeringsskive gjelder hele døgnet på enkelte plasser, eller i et gitt tidsrom.
Sjekk skiltingen på stedet.

P-skivesymbolet betyr at du må dokumentere når du parkerer.
Dette kan gjøres på flere måter:
⦁ Bruk av P-skive eller elektronisk p-skive
⦁ Bruk av Easy Park-app
⦁ P-lapp: Skriv parkeringstidspunktet tydelig på en lapp.
P-skiva eller P-lappen må ligge godt synlig innenfor frontruta og være fullt lesbar utenfra.
Bruk enten P-skive eller P-lapp. Det er ikke tillatt med flere P-skiver eller både P-skive og P-lapp med ulike tider. Det må komme klart fram hvilket klokkeslett som gjelder.

Regelen for bruk av parkeringsskive finner du i parkeringsforskriften § 24, 2. ledd.
«Dersom det på plass med tidsbegrenset parkering er innført påbud om bruk av parkeringsskive, skal fører umiddelbart etter at motorvognen er parkert, stille viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt motorvognen ble parkert. Gjelder det ikke tidsbegrenset parkering på det tidspunktet motorvognen ble parkert, stilles viseren på parkeringsskiven på det tidspunkt det igjen innføres tidsbegrenset parkering.»

 

 

X

LURER DU PÅ NOE? SEND OSS EN MELDING!