Forskrift om vedtekt  til plan- og bygningsloven § 69 nr. 3,
Lindesnes kommune, Agder.

§ 1. Vedtekten beskriver kommunens krav til antall bil- og sykkeloppstillingsplasser for forskjellig type bebyggelse. Vedtekten gjelder hele kommunen. Kommunen er delt i tre soner. Sone 1 omfatter det som i sentrumsplanen er betegnet som bevaringsområder, samt Øvrebyen begrenset av St. Helenasvei og Endresens gate i hhv øst og sør. Sone 2 avgrenses i hovedsak av sentrumsnære sentrumsområder, som Vestnes, inkl. Vestnes brygge/park, Ytre Sanden og deler av nedre Malmø. Sone 3 inneholder resten av Mandal kommune. For detaljerte avgrensinger henvises det til kart datert

09.10.08.

§ 2. Parkeringsplasser skal i utgangspunktet opparbeides egen grunn, eller gjennom tinglyst avtale areal i nærmiljøet. Dette arealet skal maksimalt befinne seg 300 meter fra den boenheten eller det næringsarealet som utløser parkeringskravet. Ved begge alternativ det være formell avkjørselstillatelse til parkeringsområdet. Avstand mellom parkeringsplass tinglyst areal i nærmiljøet og den boenheten eller det næringsarealet som utløser kravet, skal måles i gangavstand langs offentlig vei til innkjørsel til parkeringsarealet.

§ 3. Krav til parkeringsplasser

Boenh <

80 kvm

Boenh >

80 kvm

Forretning*

Kontor/

industri/lager*

Båtplasser

Serviceanl/

ferieleil

Hytte

Sone 1

1 (1)

1 (2)

2 (3)

1 (2)

Ingen  krav

1.5

2

Sone 2

1.25 (1)

1.5 (1)

2 (3)

1 (2)

Ingen  krav

1.5

2

Sone 3

1.5 (1)

2 (1)

2 (4)

1 (2)

1/6 pr båtplass

1.5

2

* Pr 100 kvm

( ) Tall i parentes gjelder for sykler

- For andre typer bygg og arealbruk/anlegg enn opplistet i tabell, for eksempel barnehage, skole, institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler,  teater, idrettsanlegg gjelder samme krav som for kontor, industri og lager.

§4. Krav til universell  utforming

    Boliger det er krav til at det skal være universelt utformede parkeringsplasser til 25% av alle boenheter som er universelt utformet.

    Andre typer bygg og arealbruk/anlegg, som for eksempel forretninger, kontorer, industri, lager, barnehage, skole, institusjoner, hoteller, restauranter, forsamlingslokaler, teater og idrettsanlegg:

0-5 parkeringsplasser: Ingen krav til universelt utformede plasser.

Mer enn 5 parkeringsplasser: 5% av parkeringsplassene skal være universelt utformet, minimum 1 plass.

§ 5. Grunnlaget for arealberegning

Arealberegning baseres bruksareal (BRA) i Norsk Standard 3940.

§ 6. Unntak  fra §2.
Dersom det ikke er mulig å opparbeide parkeringsplasser for bil på egen grunn, eller gjennom tinglyst avtale på areal i nærmiljøet, kan det inngåes skriftlig avtale med Mandal kommune (Mk) for å sikre det nødvendige antall plasser.

For boliger kreves da kjøp av rettigheter til det nødvendige antall fysiske parkeringsplasser.

For annen type bebyggelse kreves kjøp av rettighet til et bestemt antall plasser etter avtale med Mk. Pris for kjøp av slik rettighet fastsettes av Mk.

§ 7. Iverksetting  og overgangsregler

Vedtekten trer i kraft ved kunngjøring. Saker innkommet til kommunen etter dette tidspunkt behandles etter nye regler.

Bestemmelser i denne vedtekten overskriver parkeringskrav i gamle reguleringsplaner.

Vedtatt i Mandal bystyre 09.10.08

Klikk på kartet for et større bilde
parkeringsvedtekten kart

Hele parkeringsvedtekten med kart kan lastes her>>

  POSTADRESSE:
  MANDAL PARKERING
  POSTBOKS 116
  4502 MANDAL

  BESØKSADRESSE:
  SKARVØYVEIEN 26
  2. ETG

  ÅPNINGSTID
  EKSPEDISJON:
  Mandag - fredag
  10:00 - 14:00

  TELEFON:
  4000 1177
  
  E-POST:
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Lindesnes kommune logo
Lindesnes kommune

Webdesign ©2011 Salit