strimmelx2

Parkeringsgebyr kan ilegges av Mandal Parkering AS når kjøretøy står i strid med vegtrafikkloven § 3 og § 17, trafikkreglene § 17, skiltforskriften og forskrift om offentlig parkeringsgebyr.
 
Kontrollsanksjon kan ilegges av Mandal Parkering AS når kjøretøy står i strid med forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).
 
Vi anbefaler deg å sjekke Kontrollsanksjonen/Parkeringsgebyret på følgende punkter:
 • Dato og klokkeslett
 • Registreringsnummer
 • Sted for ileggelse
 • Ileggelsesgrunn
 • Eventuelle merknader
Klager som normalt ikke vil gi medhold:
 • Bilfører var uoppmerksom på skilting
 • Det var ingen andre steder å parkere
 • Stansen varte i kun kort tid
 • Bilfører måtte veksle penger
 • Skjev parkering / utenfor oppmerket felt eller skilt
 • Bilfører trodde at bilen var lovlig parkert
 • Overskridelse av maks p-tid/ Billett utløpt
 • Kjøretøyet stod ikke i veien for noen (På fortau, gang og sykkelvei eller stansforbudt.)
 • Kjøretøyet var lånt bort til noen som ikke vil betale. Eier og fører av kjøretøyet er solidarisk ansvarlig for betalingen av ileggelsen, med mindre kjøretøyet var stjålet.
Se eksempler på avgjørelser på bransjeforeningens hjemmeside www.norpark.no her.
 
Dersom du mener at ileggelsen ikke er korrekt, eller det foreligger andre forhold som gjør at du synes kontrollsanksjonen/parkeringsgebyret er urimelig, bør du sende inn en klage.
 
Klikk her for klageskjema.
 
Klagen rettes til Mandal Parkering AS.
 
Email: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (Hvis du oppgir din email i din klage får du raskere svar).
Besøksadresse: Skarvøyveien 26, Mandal Postadresse: Postboks 116, 4502 Mandal
 
Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra ileggelsesdato. Klagen må begrunnes og inneholde navn, adresse og saksnummer på kontrollsanksjonen/parkeringsgebyret og kjøretøyets registreringsnummer.
 
Ileggelsen (den gule strimmelen) med betalingsinformasjon bør ikke sendes inn sammen med klagen.
 
Din henvendelse behandles på en av følgende måter:
 1. Kontrollsanksjonen/parkeringsgebyret frafalles.
 2. Kontrollsanksjonen/parkeringsgebyret oppheves som feil ilagt.
 3. Kontrollsanksjonen/parkeringsgebyret opprettholdes.
 
Klagesvar
Når klagen er ferdig behandlet vil det bli gitt skriftlig svar, innen 3 uker fra mottatt klage. (Ved ferieavvikling el. kan besvarelsen ta noe lengre tid).
Hvis du oppgir din e-postadresse i din klage får du raskere svar.
 
Unntak for skriftlig svarbrev er ved avkryssing for forenklet klage.
Egen rute for forenklet klage fylles ut om du har fått ilegg, men betalt p-avgift eller har gyldig ptillatelse som kan fremvises i etterkant. Det kan være ved snudd billett, ikke synlig billett/p-tillatelse
ved kontroll eller feil i oppgitt registreringsnummer på kjøretøy i parkerings-apper som Easypark,WayToPark, ParkLink og ePark. Opplysningene vil bli vurdert. Hører du ikke fra oss innen 3 uker, er klagen behandlet som forenklet klage og ileggelsen frafalt.
 
Betaling/tilbakebetaling eller videre klagemulighet
Dersom din henvendelse fører til at ileggelsen oppheves eller frafalles, vil innbetalt beløp bli refundert.
 
Dersom kontrollsanksjonen/parkeringsgebyret opprettholdes, gis det samtidig orientering om den adgang klageren har til å kreve klagen behandlet i parkeringsklagenemnda eller rettslig behandling. (Det er kun kontrollsanksjon som kan påklages til parkeringsklagenemnda).
 
Eier og fører av kjøretøyet er solidarisk ansvarlig for betaling av kontrollsanksjonen/parkeringsgebyret.
 
Egne regler for Kontrollsanksjon
Kontrollsanksjonen må betales innen 3 uker fra ileggelsesdato. Inndrivelse skjer i tråd med inkassolovgivningen samt lov om tvangsfullbyrdelse.
Eier eller fører selv, eller person med fullmakt fra disse har rett til å klage på sanksjonen, jfr. parkeringsforskriften § 44. Forutsatt at fristene for å klage i parkeringsforskriften kapittel 9 overholdes, kan et bestridt krav ikke sendes til inkasso før kravets rettmessighet er endelig avgjort.
 
Egne regler for Parkeringsgebyr
Parkeringsgebyret må betales innen 3 uker fra ileggelsesdato, selv om klage/søknad om frafall innleveres.
 
Parkeringsgebyret vil automatisk bli forhøyet med 50% dersom betaling ikke har skjedd innen 3 uker.
Videre inndrivelse gjøres i overensstemmelse med vegtrafikkloven § 38.
 
Link
Les Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften) her.
 
Les Forskrift om offentlig parkeringsgebyr her.
 
Klikk her for klageskjema.
 
For å komme rett til Parkeringsklagenemnda klikk her.
 
Bransjeforeningen Norpark sin hjemmeside www.norpark.no

  POSTADRESSE:
  MANDAL PARKERING
  POSTBOKS 116
  4502 MANDAL

  BESØKSADRESSE:
  SKARVØYVEIEN 26
  2. ETG

  ÅPNINGSTID
  EKSPEDISJON:
  Mandag - fredag
  10:00 - 14:00

  TELEFON:
  4000 1177
  
  E-POST:
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Lindesnes kommune logo
Lindesnes kommune

Webdesign ©2011 Salit